Modlitewnik

Akt zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu

Modlitwa po stracie dziecka

Modlitwa za dzieci, które
zmarły przed narodzinami

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Modlitwa
przez wstawiennictwo św. Szarbela (I)

Modlitwa
przez wstawiennictwo św. Charbela (II)

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO